تبلیغات
دیدبان شیعه- بدعت وشیعیان - معاویه را بهتر بشناسیم

ابن أبى الحدید پس از بیان صلح إمام حسن علیه السّلام با معاویه گوید: أعمش، از عمرو بن مرّه، از سعید بن سوید، روایت كرده است كه: معاویه در نخیله نماز جمعه خواند و در خطبه چنین گفت: إنّى و الله ما قاتلتكم لتصلّوا و لا لتصوموا و لا لتحجّوا و لا لتزكّوا! إنّكم لتفعلون ذلك! إنّما قاتلتكم لأتأمّر علیكم و قد أعطانى الله ذلك و أنتم كارهون.


 

«سوگند به خدا: من با شما جنگ نكردم براى اینكه نماز بخوانید و نه براى اینكه روزه بگیرید و نه براى اینكه حجّ كنید و نه براى اینكه زكات دهید، شما اینها را انجام مى‏دهید، فقط و فقط من با شما جنگ كردم براى آنكه امارت و حكومت شما را داشته باشم، أمیر شما باشم. و خداوند با وجودى كه شما این را مكروه داشتید، به من عطا كرد».

عبد الرّحمن بن شریك، هر وقت این قضیّه را بیان مى‏ كرد، مى ‏گفت: و الله هذا هو التّهتك‏[1]. «سوگند به خدا این كلمات، پرده درى حجاب خداست».

معاویه در روزى كه مردى به او جملات تندى گفت و او در مقام تلافى بر نیامد چون به او ایراد كردند، گفت: ما با مردم كارى نداریم، تا زمانى كه آنها با ریاست و إمارات ما كارى ندارند. از آنچه گفته شد بدست آمد كه معاویه بر اساس سنّت‏ عمر، نبوّت رسول الله را به حكومت و امارت تبدیل كرد و تمام مقدّسات را به‏

دیده تمسخر نگریست و بعد از آن طبق رویّه پادشاهان، یزید را به إمارت نشانده و براى او از مردم بیعت گرفت. و إسلامى را كه با جهاد رسول الله و افرادى همانند حمزه و جعفر و علىّ بن أبیطالب علیه السّلام بر پا ایستاده بود منهدم و مضمحلّ كرد و بكلّى آئین محمّدى و سنّت أحمدى را بر أنداخت. و طبق گفتار خودش روزه و نماز و حجّ و زكات را براى مردم دانست، و سیاست امپراطورى و كسرائى را بر عرب و عموم مسلمین جارى ساخت. و حتّى كار به جائى رسید كه نه تنها مردم شرف و فضل على را نمى‏شناختند و سوابق او را در إسلام نمى‏دانستند بلكه او را یك مرد متجاوز و متعدّى تلقّى كرده به دیده منكر بر او مى‏نگریستند. حقیقت نبوّت كه در ولایت متجلّى بود دستخوش نسیان شد و از إسلام جز اسمى و از قرآن جز رسمى و درسى باقى نماند. یعنى در واقع أمر، زمینه اینطور پیش مى‏رفت كه اسلام به صورت یك پدیده و حادثه تاریخى آمده و به مرور زمان محو شده و أثر خود را از دست داده است.


[1] ( 2)-« بحار الأنوار» طبع كمپانى، ج 10، ص 112.تاریخ : دوشنبه 30 شهریور 1394 | 03:26 ب.ظ | نویسنده : عشاق امام موسی کاظم علیه السلام | نظرات

  • paper | فارسی بوک | ماه موزیک