تبلیغات
دیدبان شیعه- بدعت وشیعیان - نفرین پیامبر اكرم صلی الله علیه وآله و پرخورى معاویه
بِسْمِ اللّهِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ

در این خطبه حضرت به امورى تذكر داد از جمله اینكه معاویه اكول و شكم باره است ، و این حالتى بود كه در تاریخ براى او ثبت كرده اند.
گویند: آنقدر مى خورد كه خسته مى شد ولى سیر نمى شد و مى گفت : خسته شدم ولى سیر نشدم ! سفره را جمع كنید. او آنقدر شكم داشت كه وقتى مى نشست ، شكم او روى رانهایش مى افتاد! این بیمارى او به واسطه نفرین پیامبر اكرم صلى الله علیه و آله بود، زیرا روزى حضرت ، شخصى را به دنبال معاویه فرستاد، او نیامد و گفت : مشغول غذا هستم ، بار دوم نیز به فرستاده حضرت همین را گفت و مشغول غذا شد، حضرت او را نفرین كرده فرمود:
((اللهم لا تشبع بطنه ؛ خدایا شكم او را سیر مگردان .))
شاعر عرب در حق او گفته است :
و صاحب لى بطنه كالها ویه كان فى احشائه معاویة

یعنى : مرا رفیقى است كه شكم او مثل جهنم است ، تو گوئى در درون او معاویه است .
ابن عباس مى گوید: من با بچه ها مشغول بازى بودم كه ناگاه پیامبر اكرم صلى الله علیه و آله آمد، من پشت در پنهان شدم ، حضرت دست بر پشت من زد و فرمود: معاویه را بگو نزد من آید، من رفتم و برگشتم و گفتم : مشغول غذا خوردن است حضرت فرمود: خدا شكم او را سیر نكند.
امام مجتبى علیه السلام در مجلسى فرمود: شما را به خدا و حرمت اسلام سوگند مى دهم آیا شما مى دانید كه معاویه نامه نویس جدّ من بود، روزى حضرت دنبال او فرستاد، فرستاده حضرت برگشت و گفت : مشغول خوردن است ، و این كار سه بار تكرار شد و هر بار فرستاده حضرت را رد مى كرد و او مى گفت : معاویه مشغول خوردن است ، پیامبر اكرم صلى الله علیه و آله فرمود: خدا شكم او را سیر نكند!
آنگاه امام مجتبى علیه السلام به معاویه فرمود: آیا این حالت را در شكم خودت نمى یابى ؟!
در ترجمه نسائى  كه از دانشمندان معتبر اهل سنت و صاحب سنن نسائى است نوشته اند: او در شام مدتى حدیث گفت و همواره از فضائل امیرالمؤمنین متذكر شده ، به او گفتند: (اینجا شام پایگاه بنى امیه است ) از فضائل معاویه بگو، او گفت : من براى معاویه فضیلتى نمى شناسم جز اینكه پیامبر به او فرمود: خدا شكم ترا سیر نكند، گویند اهل شام از این كلام برآشفتند و او را زیر دست و پا له كردند بطوریكه بیرون شهر جان داد.
------------------------------
برگرفته ازکتاب پیشگوی های حضرت امیر المومنین علیه السلام


تاریخ : جمعه 27 شهریور 1394 | 09:19 ب.ظ | نویسنده : عشاق امام موسی کاظم علیه السلام | نظرات

  • paper | فارسی بوک | ماه موزیک